دیابت دوران بارداری عامل خطر برای ابتلا به آترواسکلروز می باشد

نتایج یک تحقیق جدید که در مجله American Heart Association مننتشر شده است، نشان می دهد دیابت دوران بارداری می تواند عامل خطری برای ابتلا به آترواسکلروز زودرس باشد. دیابت بارداری نوعی از بیماری دیابت است که در طی دوران بارداری در زنان بروز می کند و معمولا بعد از تولد نوزاد برطرف می شود. محققان بیان می کنند که دوران بارداری به عنوان زمان مهمی برای تشخیص خطر ابتلا زنان به بیماری قلبی درآینده محسوب می شود، این خطر بر اساس ابتلا به دیابت بارداری ارزیابی می گردد.
۱۳۹۴/۰۱/۳۱
donyayebehdasht.com
نام شرکت: